Condiții de utilizare

Acceptarea Condițiilor de utilizare

Aceste condiții de utilizare se încheie de către și între Dumneavoastră și HOYA Optical Labs of America, Inc. („Compania”, „noi” sau „pe noi”). Următorii termeni și condiții („Condiții de utilizare”) reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a www.hoyavision.com, inclusiv orice conținut, funcționalitate și servicii oferite pe sau prin intermediul www.hoyavision.com („Site-ul web”), indiferent dacă sunteți vizitator sau utilizator înregistrat.

Vă rugăm să citiți cu atenție Condițiile de utilizare înainte de a începe să utilizați Site-ul web. Prezentele Condiții de utilizare conțin prevederi care limitează drepturile dumneavoastră legale, inclusiv un acord de arbitraj, renunțarea la acțiuni de clasă și în justiție, precum și limitări privind răspunderea Companiei.  Prin utilizarea Site-ului web, acceptați și sunteți de acord să aplicați și să respectați prezentele Condiții de utilizare, precum și Politica noastră de confidențialitate, care se găsește la Politica de confidențialitate, încorporată în acest document prin referire la aceasta. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții de utilizare sau cu Politica de confidențialitate, nu accesați sau nu utilizați Site-ul web.

Acest Site web este oferit și disponibil utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 18 ani și reședința în S.U.A. sau în oricare din teritoriile sau posesiunile S.U.A. Prin utilizarea acestui Site web, declarați și garantați că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract de asociere cu Compania și că îndepliniți toate criteriile de eligibilitate necesare. Dacă nu îndepliniți toate aceste cerințe, nu trebuie să accesați sau să utilizați Site-ul web.

Unele porțiuni ale Site-ului web oferă informații generale despre vedere, îngrijirea vederii și corectarea vederii. După cum este descris în continuare, aceste informații nu trebuie considerate o sursă de recomandări medicale sau să înlocuiască recomandările medicale. DACĂ BĂNUIȚI CĂ AVEȚI O PROBLEMĂ DE VEDERE SAU O AFECȚIUNE MEDICALĂ CARE NECESITĂ ATENȚIE, CONTACTAȚI UN MEDIC CÂT MAI CURÂND POSIBIL. DACĂ AVEȚI O URGENȚĂ MEDICALĂ, SUNAȚI IMEDIAT LA 911.

Modificarea Condițiilor de utilizare

Putem revizui și actualiza din când în când prezentele Condiții de utilizare, la libera noastră alegere. Toate modificările sunt valabile imediat după ce le postăm și se aplică tuturor accesărilor și utilizărilor Site-ului web.  Cu toate acestea, modificările dispozițiilor privind soluționarea litigiilor prevăzute în secțiunea Legislația aplicabilă și jurisdicția nu se vor aplica niciunei dispute pentru care părțile au fost notificate deja sau înainte de data publicării modificării pe Site-ul web.  Ne rezervăm dreptul în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă

 1. să modificăm sau să închidem Site-ul web sau orice parte a acestuia și
 2. să vă suspendăm sau blocăm accesul la Site-ul web sau la orice parte a acestuia din orice motiv, inclusiv dacă încălcați sau dacă avem motive rezonabile de a considera că ați încălcat prezentele Condiții de utilizare.

Dacă utilizați în continuare Site-ul web după postarea Condițiilor de utilizare revizuite înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Vă recomandăm să accesați această pagină periodic, pentru a fi la curent cu orice modificări, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră.

Accesarea Site-ului web și securitatea contului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica acest Site web și orice serviciu sau material pe care îl oferim pe Site-ul web, oricând și fără preaviz. Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, întregul Site web sau orice segment al acestuia devine indisponibil în orice moment sau perioadă de timp. Ocazional, putem restricționa accesul utilizatorilor, inclusiv al celor înregistrați, la anumite părți ale Site-ului web sau la întregul Site web.


Dumneavoastră aveți responsabilitatea:

• atât de a lua toate măsurile necesare pentru a avea acces la Site-ul web,

• cât și de a vă asigura că toate persoanele care accesează Site-ul web prin intermediul conexiunii dumneavoastră la internet cunosc prezentele Condiții de utilizare și le respectă.


Pentru a accesa Site-ul web sau unele dintre resursele pe care le oferă acesta, este posibil să vi se solicite să furnizați anumite detalii de înregistrare sau alte informații. Pentru a putea utiliza Site-ul web, este obligatoriu ca toate informațiile pe care le furnizați pe Site-ul web să fie corecte, actuale și complete. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le oferiți pentru a vă înregistra pe acest Site web sau în alt scop, inclusiv, dar fără limitare, pentru a utiliza orice funcții interactive ale Site-ului web, trebuie să ne respecte Politica de confidențialitate și vă dați consimțământul pentru toate acțiunile pe care le întreprindem în legătură cu informațiile dumneavoastră conform Politicii noastre de confidențialitate.


Dacă alegeți sau vi se furnizează numele de utilizator, parola sau orice altă informație în cadrul procedurilor noastre de securitate, trebuie să mențineți confidențiale informațiile respective și să nu le divulgați niciunei persoane sau entități. De asemenea, confirmați faptul că numai dumneavoastră veți folosi contul pe care l-ați creat și că nu veți permite altei persoane să acceseze Site-ul web sau porțiuni ale acestuia folosindu-vă numele de utilizator, parola sau alte informații de securitate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat despre orice accesare sau utilizare neautorizată a numelui de utilizator sau parolei dumneavoastră ori despre orice altă încălcare a securității. De asemenea, sunteți de acord să vă asigurați că v-ați deconectat de la cont la finalul fiecărei sesiuni. Trebuie să aveți mare grijă atunci când accesați contul de pe un computer public sau utilizat în comun, astfel încât alte persoane să nu vă poată vedea sau copia parola ori alte informații cu caracter personal.


Avem dreptul de a dezactiva orice nume de utilizator, parolă sau alt element de identificare, ales fie de dumneavoastră, fie de către noi, în orice moment, oricând dorim, din orice motiv, inclusiv dacă, în opinia noastră, ați încălcat oricare dintre dispozițiile prezentelor Condiții de utilizare.

Drepturi de proprietate intelectuală

Site-ul web și întregul său conținut, toate caracteristicile și funcțiile sale (inclusiv, dar fără limitare, toate informațiile, software-ul, textul, afișările, imaginile, materialele video și audio și designul, selecțiile, numele de domenii, mărcile comerciale, denumirile comerciale și dispunerea acestora) („Proprietatea intelectuală”) sunt proprietatea Companiei, a licențiatorilor săi sau a altor furnizori de astfel de materiale, fiind protejate de legislația S.U.A. și internațională privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretul comercial și alte drepturi de proprietate intelectuală și de alt fel. Toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin prezenta sunt rezervate Companiei și licențiatorilor acesteia. Condițiile de utilizare nu vă transmit un interes față de Proprietatea intelectuală, ci doar un drept de utilizare limitat și revocabil, în conformitate cu Condițiile de utilizare. Prezentele Condiții de utilizare vă permit să utilizați Site-ul web doar în scopuri personale, necomerciale. Nu trebuie să accesați sau să utilizați în scopuri comerciale nicio parte a Site-ului web și nici serviciile sau materialele disponibile pe Site-ul web.


Dacă tipăriți, copiați, modificați, descărcați sau utilizați în alt mod ori permiteți accesul altei persoane la orice parte a Site-ului web, încălcând Condițiile de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul web va înceta imediat și va trebui, la cererea noastră, să returnați sau să distrugeți toate copiile materialelor respective. Nu vi se transferă niciun drept, titlu sau conținut al Site-ului web și niciun conținut al Site-ului web, iar toate drepturile care nu au fost acordate în mod expres sunt rezervate Companiei. Orice utilizare a Site-ului web care nu este permisă în mod expres de prezentele Condiții de utilizare reprezintă o încălcare a prezentelor Condiții de utilizare și poate încălca legislația privind drepturile de autor, mărcile comerciale și altele.

Mărci comerciale și drepturi de autor

„Hoya”, Hoya™, mărcile, siglele, numele produselor și serviciilor, designurile și sloganurile Hoya sunt mărci comerciale ale Companiei sau ale afiliaților sau licențiatorilor acesteia. Nu trebuie să utilizați astfel de mărci fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Toate celelalte nume, sigle, nume de produse și servicii, designuri și sloganuri de pe acest Site web sunt mărcile comerciale ale proprietarilor respectivi. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel explicit, întregul conținut al Site-ului web este protejat și beneficiază de drepturi de autor în conformitate cu legislația națională și cu tratatele internaționale din întreaga lume. Nu puteți copia sau utiliza Site-ul web sau orice parte a acestuia, sub nicio formă, fără aprobarea noastră prealabilă în scris. Site-ul web poate conține și conținut care face obiectul drepturilor de autor și al altor drepturi ale unor terți.

Notificare privind Digital Millennium Copyright Act (Legea drepturilor de autor în era digitală)

Respectăm drepturile de proprietate ale altora. În cazul în care considerați că munca dumneavoastră a fost postată pe Site-ul web într-un mod care vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne contactați la adresa de mai jos și să ne oferiți următoarele informații: (i) semnătura electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor; (ii) descrierea activității prin care considerați că v-au fost încălcate drepturile de autor și identificarea adresei URL sau a altor locații specifice de pe Site-ul web unde se află materialul cu drepturile de autor încălcate; (iii) adresa poștală, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail; (iv) o declarație a dumneavoastră că aveți convingerea, de bună credință, că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege și (v) o declarație a dumneavoastră, pe proprie răspundere, că informațiile de mai sus din plângerea dumneavoastră sunt exacte și că sunteți proprietar al dreptului de autor sau aveți autorizare să acționați în numele proprietarului dreptului de autor. Reprezentantul desemnat al Companiei pentru plângerile privind încălcarea drepturilor de autor este:


Attn: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Politica noastră este să închidem, în circumstanțe adecvate, conturile deținătorilor care încalcă regulile în mod repetat.

Utilizări interzise

Puteți utiliza Site-ul web doar în scopuri legale și în conformitate cu prezentele Condiții de utilizare.

Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul web:

• în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare federală, statală, locală sau internațională aplicabilă (inclusiv, fără limitare, orice legi privind exportul de date sau de software către și din S.U.A. sau alte țări);

• în scopul exploatării, vătămării sau tentativei de exploatare sau de vătămare a minorilor, în orice mod, prin expunerea acestora la conținut necorespunzător, solicitarea de informații cu caracter personal sau altfel;

• pentru a trimite, a primi, a încărca, a descărca, a folosi sau a reutiliza materiale care nu respectă prezentele Condiții de utilizare;

• pentru a transmite sau a încerca să trimiteți materiale publicitare sau promoționale, inclusiv e-mailuri tip „junk”, „scrisori în lanț”, mesaje tip „spam” sau orice alte mesaje similare;

• pentru a reprezenta sau a pretinde că reprezentați Compania, un angajat al Companiei, un alt utilizator sau orice altă persoană sau entitate (inclusiv, fără limitare, prin utilizarea adreselor de e-mail asociate oricăreia dintre cei menționați anterior);

• pentru a vă implica în orice altă activitate care restricționează sau împiedică utilizarea sau accesarea Site-ului web de către o altă persoană sau care considerăm că poate afecta sau expune unui risc Compania sau utilizatorii Site-ului web.

În plus, sunteți de acord să nu:

• utilizați Site-ul web în orice mod care ar putea dezactiva, supraîncărca, deteriora sau afecta Site-ul sau interfera cu utilizarea Site-ului web de către orice altă persoană, inclusiv împiedicând persoana respectivă să desfășoare activități în timp real prin intermediul Site-ului web;

• utilizați niciun fel de robot sau alt dispozitiv, proces sau mijloc automat de accesare a Site-ului web în niciun scop, inclusiv monitorizarea sau copierea oricărui material de pe Site-ul web;

• utilizați niciun proces manual pentru a monitoriza sau copia oricare dintre materialele de pe Site-ul web sau în orice alt scop care nu este autorizat în mod expres în prezentele Condiții de utilizare, fără consimțământul nostru scris prealabil;

• utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină care interferează cu funcționarea corectă a Site-ului web;

• introduceți viruși, programe tip Trojan, viermi, bombe logice sau alte materiale malițioase sau periculoase din punct de vedere tehnologic;

• încercați să obțineți acces neautorizat la, să interferați cu, să deteriorați sau să perturbați vreo parte a Site-ului web, serverul care găzduiește Site-ul web sau orice server, computer sau bază de date la care este conectat Site-ul web;

• atacați Site-ul web prin metoda „denial of service” sau „denial of service” distribuit;

• încercați în niciun alt mod să periclitați buna funcționare a Site-ului web.

Contribuțiile utilizatorului

Site-ul web poate oferi ocazii de a furniza evaluări, recenzii, de a participa la grupuri de discuții, camere de chat, pagini web sau profiluri personale, forumuri, buletine informative și alte funcții interactive (denumite colectiv „Servicii interactive”), care le permit utilizatorilor să posteze, să trimită, să publice, să afișeze sau să transmită către alți utilizatori sau alte persoane (activitate denumită generic „postare”) conținut sau materiale (denumite generic „Contribuțiile utilizatorului”) pe Site-ul web sau prin intermediul Site-ului web. Pentru a participa la Serviciile interactive, trebuie să aveți cel puțin 18 ani.


Toate Contribuțiile utilizatorului trebuie să respecte prezentele Condiții de utilizare.


Contribuțiile utilizatorului pot fi disponibile public. Orice Contribuție a utilizatorului pe care o postați pe site va fi considerată neconfidențială și neproprietară. Prin furnizarea oricărei Contribuții ale utilizatorului pe Site-ul web, ne acordați nouă, afiliaților și furnizorilor noștri de servicii, precum și fiecăruia dintre licențiatorii, succesorii și reprezentanții acestora și ai noștri, dreptul neexclusiv, gratuit, perpetuu, irevocabil și care poate fi sublicențiat de a utiliza, reproduce, modifica, executa, afișa, distribui și dezvălui în alt mod către terți orice astfel de material în orice scop, oriunde în lume, prin orice mijloc sau format, cunoscut în prezent sau conceput pe viitor, fără notificare prealabilă, cu sau fără atribuire și fără obligația de a avea permisiunea sau de a vă plăti dumneavoastră sau oricărui terț. În plus, acordați Companiei, reprezentanților și entităților cu sublicență dreptul de a utiliza numele de ecran sau alt nume pe care îl trimiteți în legătură cu o astfel de Contribuție a utilizatorului, dacă noi sau aceștia decidem astfel. Prin trimiterea Contribuțiilor utilizatorului, sunteți de acord să renunțați la beneficiile oricărei prevederi legale cunoscute ca „drepturi morale” sau ale altor legi similare.


Declarați și garantați că:

• dețineți sau controlați toate drepturile asupra Contribuțiilor utilizatorului și aveți dreptul de a ne acorda licența acordată mai sus nouă și [afiliaților și furnizorilor noștri de servicii, precum și fiecăruia dintre licențiatorii, succesorii și cesionarii lor și ai noștri;

• toate Contribuțiile utilizatorului respectă și vor respecta aceste Condiții de utilizare.
Înțelegeți și confirmați că răspundeți pentru orice Contribuții ale utilizatorului pe care le trimiteți sau postați și că dumneavoastră, nu Compania, aveți întreaga responsabilitate pentru conținutul respectiv, inclusiv pentru legalitatea, credibilitatea, corectitudinea și caracterul adecvat al acestuia.

Aceste standarde privind conținutul se aplică tuturor Contribuțiilor utilizatorului și oricărei utilizări a Serviciilor interactive. Contribuțiile utilizatorului trebuie să respecte în întregime toate reglementările și legile federale, statale, locale și internaționale aplicabile. Fără a limita cele de mai sus, Contribuțiile utilizatorului nu trebuie:

• să conțină materiale defăimătoare, obscene, indecente, abuzive, ofensatoare, hărțuitoare, violente, pline de ură, ațâțătoare sau supărătoare în alt mod;

• să promoveze materiale sexuale explicite sau pornografice, violența sau discriminarea pe bază de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;

• să încalce orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori alte drepturi ale oricărei alte persoane;

• să încalce drepturile legale (inclusiv drepturile de publicitate și confidențialitate) ale altor persoane sau să conțină materiale care ar putea da naștere oricărei răspunderi civile sau penale în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile sau care ar putea intra în conflict cu aceste Condiții de utilizare și cu Politica noastră de confidențialitate;

• să fie posibil înșelătoare pentru utilizatori;

• să promoveze activități ilegale sau să susțină, să promoveze ori să ajute acte ilegale;

• să provoace supărare, inconveniente sau anxietate inutilă sau posibil să deranjeze, să stânjenească, să alarmeze sau să enerveze alte persoane;

• să falsifice identitatea persoanelor sau să denatureze identitatea afilierea dumneavoastră cu orice persoană sau organizație;

• să implice activități comerciale sau vânzări, cum ar fi concursuri, loterii și alte promoții de vânzări, troc sau publicitate;

• să dea impresia că provind de la noi sau de la orice altă persoană ori entitate sau că sunt aprobate de noi, dacă nu este cazul.
Dacă noi sau reprezentanții noștri v-am oferit un produs, un premiu sau o compensație, trebuie să divulgați acest lucru în toate Contribuțiile utilizatorului. De asemenea, dacă scrieți în Contribuțiile utilizatorului despre orice produs sau serviciu al Companiei, trebuie să vă dezvăluiți calitatea de angajat, vânzător, furnizor al Companiei sau orice altă legătură cu Compania.

Orice opinii, sfaturi, declarații sau alte informații oferite sau puse la dispoziție de terți în Serviciile interactive aparțin autorilor respectivi, nu Companiei. Compania nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio Contribuție a utilizatorului postată de dumneavoastră sau de orice terț. Sunteți de acord că purtați răspunderea pentru orice Contribuție a utilizatorului pe care o postați sau trimiteți și pentru orice consecințe ale postării sau trimiterii sale.

Avem dreptul să:

• monitorizăm, edităm, eliminîm sau refuzăm să postăm Contribuțiile utilizatorului din orice motiv sau fără motiv, la libera noastră alegere;

• luăm orice măsuri cu privire la Contribuțiile utilizatorului pe care le considerăm necesare sau adecvate la libera noastră alegere, inclusiv în cazul în care considerăm că o astfel de Contribuție a utilizatorului încalcă Condițiile de utilizare, inclusiv Standardele privind conținutul, încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități, amenință siguranța personală a utilizatorilor Site-ului web sau siguranța publicului sau ar putea crea răspundere pentru Companie;

• dezvăluim identitatea dumneavoastră sau alte informații despre dumneavoastră oricărei terțe părți care pretinde că materialele postate de dumneavoastră le încalcă drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate;

• luăm măsuri legale adecvate, inclusiv, fără limitare la, să apelăm la autoritățile de aplicare a legii, pentru orice utilizare ilegală sau neautorizată a Site-ului web;

• reziliem sau suspendăm accesul dumneavoastră la întregul Site web sau la o parte a acestuia din orice motiv sau fără motiv, inclusiv, fără limitare la, orice încălcare a acestor Condiții de utilizare.
Fără a limita cele de mai sus, avem dreptul de a coopera total cu orice autorități de aplicare a legii sau de a acționa conform deciziilor judecătorești care ne solicită sau ne impun să divulgăm identitatea sau alte informații ale oricărei persoane care postează materiale pe sau prin intermediul Site-ului web. EXONERAȚI DE ORICE RĂSPUNDERE COMPANIA ȘI AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII ÎN CAZUL RECLAMAȚIILOR FORMULATE ÎN URMA ORICĂREI MĂSURI LUATE DE COMPANIE ȘI/SAU DE ORICARE DINTRE PĂRȚILE DE MAI SUS ÎN TIMPUL SAU CA URMARE A INVESTIGAȚIILOR DESFĂȘURATE ATÂT ASUPRA COMPANIEI, CÂT ȘI A PĂRȚILOR RESPECTIVE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE DE APLICARE A LEGII.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio acțiune sau lispă de acțiune legată de trimiterile, comunicările sau conținuturile furnizate de orice utilizator sau terț. Nu avem nicio răspundere sau responsabilitate față de nicio persoană pentru efectuarea sau neefectuarea activităților descrise în această secțiune.

Încrederea în informațiile postate

Informațiile prezentate pe Site-ul web sau prin intermediul Site-ului web sunt disponibile exclusiv în scopuri generale de informare. Nu garantăm acuratețea, exhaustivitatea sau utilitatea acestor informații. Dacă acordați încredere oricăreia dintre aceste informații, o faceți pe riscul dumneavoastră. Ne declinăm orice răspundere și responsabilitate rezultată din orice încredere acordată unor astfel de materiale de pe Site-ul web de dumneavoastră, de orice alt vizitator sau de orice persoană care poate fi informată cu privire la orice conținut al Site-ului web.


Acest Site web poate include conținut furnizat de terți, inclusiv materiale oferite de alți utilizatori, bloggeri și licențiatori terți, sindicate, agregatori și/sau servicii de raportare. Toate declarațiile și/sau opiniile exprimate în aceste materiale și toate articolele și răspunsurile la întrebări și alt conținut în afara celui oferit de Companie reprezintă doar opiniile și responsabilitatea persoanei sau entității care oferă materialele respective. Aceste materiale nu reflectă neapărat opinia Companiei. Nu suntem responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru conținutul sau acuratețea materialelor furnizate de terți.

Modificări aduse Site-ului web

Este posibil să actualizăm conținutul acestui Site web din când în când, dar nu neapărat întregul conținut. Orice material de pe Site-ul web poate fi depășit la un moment dat și nu avem obligația de a-l actualiza

Informații despre dumneavoastră și comportamentul dumneavoastră

Colectăm informații pe acest Site web doar în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Utilizând Site-ul web, sunteți de acord cu toate acțiunile pe care le întreprindem în legătură cu informațiile dumneavoastră conform Politicii de confidențialitate.


Ori de câte ori ne oferiți informații, inclusiv atunci când vă creați contul, sunteți de acord:

 1. să oferiți informații reale, corecte, actuale și complete;
 2. să mențineți și să actualizați cu promptitudine aceste informații pentru a fi întotdeauna reale, corecte, actuale și complete.


Sunteți de acord să nu propuneți idei, concepte, metode sau tehnici privind servicii sau produse noi ori propuse prin intermediul Site-ului web. Cu toate acestea, în cazul în care faceți acest lucru, acordați Companiei o licență perpetuă, internațională, irevocabilă, nerestricționată, neexclusivă și gratuită pentru a utiliza conținutul unei astfel de comunicări în orice mod.


De asemenea, sunteți de acord să nu:

 1. accesați sau încercați să accesați orice informații, documente sau materiale prin eludarea oricăror mijloace tehnice de pe Site-ul web prin care vi se limitează utilizarea sau accesul la Site-ul web;

 2. întrerupeți, afectați securitatea sau aduceți prejudicii Site-ului web, inclusiv resurselor sistemelor, conturilor, parolelor, serverelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul Site-ului web sau al oricăror Site-uri web, aplicații, materiale, documente sau servicii afiliate sau asociate;

 3. accesați sau utilizați Site-ul web într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta orice server sau rețea;

 4. încălcați orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi;

 5. postați sau trimiteți în alt mod orice software, program sau fișier care poate deteriora sau perturba orice echipament, software sau altă proprietate, inclusiv fișiere corupte și programe de tip bombă cu ceas, Trojan, virus și vierme;

 6. vă creați o identitate falsă, în scopul de a înșela Compania ori alte persoane sau să utilizați numele domeniului Companiei ca pseudonim pentru adresa de e-mail de returnare;

 7. întrerupeți, influențați sau împiedicați orice alt utilizator să utilizeze și să se bucure de Site-ul web;

 8. încălcați orice legi sau reglementări aplicabile referitoare la accesarea sau utilizarea Site-ului web;

 9. încălcați prezentele Condiții de utilizare;

 10. pregătiți, compilați, extrageți, culegeți, descărcați sau utilizați ori copiați în alt mod orice informații de utilizator, informații despre utilizare sau orice alte informații, nici să transmiteți, oferiți sau distribuiți în alt mod (contra cost sau gratuit) astfel de informații niciunui terț;

 11. transmiteți comunicări nesolicitate sau în masă către niciun deținător de cont al Companiei sau către nicio adresă de e-mail afiliată Companiei și nici să nu vă implicați în scheme financiare piramidale folosind concursuri, e-mailuri nesolicitate, e-mailuri în masă, sondaje sau orice alte mesaje nesolicitate (comerciale sau de alte tipuri);

 12. încălcați drepturile (inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate) ale Companiei sau ale oricăror terți, nici să nu recurgeți la abuzuri, defăimare, hărțuire, răzbunare sau amenințări și/sau

 13. utilizați orice robot, păianjen sau alt dispozitiv programat sau automat, inclusiv dispozitive de apelare sau chestionare automată, pentru a obține informații de pe Site-ul web sau pentru a monitoriza ori copia orice porțiune a Site-ului web.

Descrierile produselor

Am depus toate eforturile pentru a afișa pe Site-ul web dimensiunile, caracteristicile și culorile produselor noastre cât mai exact posibil. Totuși, culorile pe care le vedeți pentru produsele noastre depind de monitorul sau ecranul pe care îl folosiți și nu putem garanta acuratețea acestora. Nu garantăm că descrierile produselor sunt exacte, complete, de încredere, actuale sau fără erori.

Greșeli de tipografie

Compania nu va fi responsabilă pentru greșelile de tipografie, inclusiv, dar fără limitare, prețurile incorecte de pe Site-ul web, și ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula orice comandă sau serviciu în cazul unei greșeli de tipografie.

Transport

Întârzierile cauzate de transportator nu intră în responsabilitatea Companiei și ne rezervăm dreptul de a refuza rambursările, înlocuirile sau schimburile în cazul în care comenzile nu pot fi livrate sau sunt expediate greșit din vina dumneavoastră sau a transportatorului.

Asocierea cu Site-ul web și funcțiile pentru rețelele de socializare

Puteți face asocieri referitoare la Site-ul nostru web, cu condiția să procedați corect și legal și să nu ne afectați reputația sau să profitați de ea, dar asocierile respective nu trebuie să sugereze faptul că aveți vreo legătură cu noi, aprobarea sau susținerea noastră, fără consimțământul nostru scris.

Acest Site web vă poate pune la dispoziție anumite funcții pentru rețelele de socializare, care vă permit:

• să vă conectați de pe site-ul web propriu sau de pe anumite site-uri web terțe la un anumit conținut de pe acest Site web;

• să trimiteți e-mailuri sau alte comunicări cu un anumit conținut sau linkuri către un anumit conținut de pe acest Site web;

• să afișați porțiuni de conținut limitate ale acestui Site web pe site-ul dumneavoastră web sau pe anumite site-uri web terțe.

Puteți utiliza aceste funcții doar dacă sunt furnizate de noi și doar în legătură cu conținutul pe care îl afișează și în conformitate cu orice termeni și condiții suplimentare pe care le oferim cu privire la aceste funcții. Conform celor de mai sus, nu trebuie să:

• să stabiliți un link de pe orice site web care nu este deținut de dumneavoastră;

• să procedați în așa fel încât Site-ul web sau porțiuni ale acestuia să fie afișate sau să pară a fi afișate de orice alt site, de exemplu, prin framing, deep linking sau in-line linking;

• să trimiteți linkuri către orice parte a Site-ului web, ci doar către pagina de pornire;

• să întreprindeți orice acțiune referitoare la materialele de pe acest Site web care nu respectă orice altă dispoziție din prezentele Condiții de utilizare.

Site-ul web de pe care faceți o asociere sau pe care faceți accesibil un anumit conținut trebuie să respecte toate Standardele privind conținutul prevăzute în prezentele Condiții de utilizare.

Sunteți de acord să cooperați cu noi pentru a împiedica orice acțiune sau asociere necorespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunile de asociere fără notificare prealabilă.

Putem dezactiva toate sau orice legături sau asocieri ale rețelelor de socializare în orice moment dorim, fără notificare prealabilă.

Linkuri de pe Site-ul web

Dacă Site-ul web conține linkuri către alte site-uri și resurse oferite de terți, aceste linkuri sunt oferite doar pentru a vă ajuta pe dumneavoastră. Aici sunt incluse linkurile din reclame, inclusiv bannerele și linkurile sponsorizate. Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru pierderile ori daunele care pot fi cauzate ca urmare a utilizării lor. Dacă decideți să accesați oricare dintre site-urile web ale terților legate de acest Site web, faceți acest lucru pe propriul dumneavoastră risc și trebuie să respectați termenii și condițiile de utilizare pentru site-urile web respective.

Restricții geografice

Proprietarul Site-ului web se află în statul Texas din S.U.A. Oferim acest Site web doar pentru utilizarea de către persoane aflate în S.U.A. Nu susținem în niciun fel că Site-ul web sau orice conținut al acestuia este accesibil sau adecvat în afara teritoriului Statelor Unite. Accesarea Site-ului web poate fi ilegală în cazul anumitor persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Site-ul web din afara Statelor Unite, faceți acest lucru din proprie inițiativă și aveți responsabilitatea de a respecta legislația locală.

Exonerare de răspundere

Înțelegeți că nu putem și nu vom garanta că fișierele disponibile pentru descărcare de pe internet sau de pe Site-ul web nu vor conține viruși sau alte coduri distructive. Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a implementa proceduri și verificări suficiente pentru a corespunde cerințelor specifice privind protecția antivirus și precizia datelor de intrare și ieșire, precum și de a menține un mijloc extern de accesare a site-ului nostru, pentru orice reconstrucție a datelor pierdute.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE PRODUSE DE UN ATAC DE TIP DENIAL-OF-SERVICE, VIRUȘI SAU ALTE MATERIALE TEHNOLOGICE DĂUNĂTOARE CARE VĂ POT INFECTA COMPUTERUL, PROGRAMELE COMPUTERULUI, DATELE SAU ALTE MATERIALE PROPRIETARE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI WEB SAU A ORICĂROR SERVICII ORI PRODUSE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB SAU ÎN URMA DESCĂRCĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ORICĂRUI MATERIAL POSTAT PE ACESTA SAU PE ORICE ALT SITE WEB ASOCIAT ACESTUIA.

VĂ ASUMAȚI RISCUL PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI WEB, A CONȚINUTULUI ACESTUIA ȘI A ORICĂROR SERVICII SAU PRODUSE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB. SITE-UL WEB, CONȚINUTUL ACESTUIA ȘI ORICE SERVICII SAU PRODUSE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB SUNT OFERITE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE. NICI COMPANIA ȘI NICIO PERSOANĂ ASOCIATĂ ACESTEIA NU OFERĂ GARANȚII SAU PROMISIUNI PRIVIND EXHAUSTIVITATEA, SECURITATEA, SIGURANȚA, CALITATEA, ACURATEȚEA SAU DISPONIBILITATEA SITE-ULUI WEB. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, NICI COMPANIA ȘI NICIO PERSOANĂ ASOCIATĂ ACESTEIA NU OFERĂ GARANȚII SAU PROMISIUNI CĂ SITE-UL WEB, CONȚINUTUL ACESTUIA SAU ORICE SERVICII ORI PRODUSE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VOR FI CORECTE, DE ÎNCREDERE, FĂRĂ ERORI SAU NEÎNTRERUPTE, CĂ DEFECTELE VOR FI REMEDIATE, CĂ SITE-UL NOSTRU SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE ORI CĂ SITE-UL WEB SAU ORICE SERVICII SAU PRODUSE OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB VĂ VOR SATISFACE NEVOILE SAU AȘTEPTĂRILE.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PREVĂZUTĂ DE LEGE, COMPANIA RESPINGE PRIN PREZENTA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, STATUTARE SAU DE ALT TIP, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, NEÎNCĂLCARE A LEGILOR ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

CELE DE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ CONFORM LEGISLAȚIEI APLICABILE.

Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, COMPANIA, AFILIAȚII SĂI SAU LICENȚIATORII, FURNIZORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, RESPONSABILII SAU DIRECTORII LOR, NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PREJUDICIILE DE ORICE FEL, ÎN NICIUN TEMEI LEGAL, PRODUSE SAU LEGATE DE UTILIZAREA DE IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-UL WEB, A ORICĂRUI SITE WEB ASOCIAT ACESTUIA, A ORICĂRUI CONȚINUT DE PE SITE-UL WEB SAU DE PE RESPECTIVELE SITE-URI WEB, INCLUSIV ORICE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, VĂTĂMĂRI PERSONALE, DURERE ȘI SUFERINȚĂ, STRES EMOȚIONAL, PIERDEREA DE VENITURI, PIERDEREA DE PROFITURI, PIERDEREA DE AFACERI SAU DE ECONOMII ANTICIPATE, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA BUNĂVOINȚEI, PIERDEREA DATELOR, INDIFERENT DACĂ ESTE CAUZATĂ DE UN DELICT (INCLUSIV DE NEGLIJENȚĂ), PIERDEREA DE CONTRACTE SAU ORICE ALTĂ PIERDERE, CHIAR DACĂ ERA PREVIZIBILĂ.


CELE MENȚIONATE MAI SUS NU AFECTEAZĂ NICIO RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.

Declinarea răspunderii medicale: Localizator specialiști din domeniul îngrijirii ochilor

Unele porțiuni ale Site-ului web oferă informații generale despre vedere, îngrijirea vederii și corectarea vederii. Acest conținut are exclusiv un scop informativ. Nu oferim consultanță sau asistență medicală, iar Site-ul web nu trebuie utilizat ca sursă sau înlocuitor pentru astfel de recomandări. Dacă bănuiți că aveți o problemă de vedere sau o afecțiune medicală care necesită atenție, contactați un medic cât mai curând posibil. Dacă aveți o urgență medicală, sunați imediat la 911.


Deși Serviciile digitale vă pot oferi posibilitatea de a localiza specialiștii din domeniul îngrijirii ochilor („ECP”) care oferă produse ale Companiei, folosind funcția „Find a Provider” sau o funcție de localizare a ECP similară (denumite individual și colectiv „Localizator ECP”), și vă pot oferi informații și alt conținut de la ECP și de la alți specialiști din domeniul sănătății, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web nu creează o relație medic-pacient între dumneavoastră și orice ECP sau alt specialist din domeniul sănătății.


ECP trebuie să mențină actualizate și corecte informațiile despre cabinetele lor din Localizatorul ECP. Totuși, aceste informații sunt oferite de terți și nu sunt verificate de Companie în mod independent. Nu facem declarații și nu oferim garanții de orice natură cu privire la astfel de informații, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru orice scop anume. Vă recomandăm să verificați corectitudinea acestor informații folosind surse adecvate, cum ar fi sediul, furnizorii de asigurări, licența medicală sau profesională și asociațiile profesionale relevante ale ECP.


Localizatorul ECP este oferit gratuit, pentru a-i ajuta pe consumatori să localizeze ECP care oferă produsele noastre. Utilizarea sa în orice alt scop este strict interzisă. NU APROBĂM, NU RECOMANDĂM, NU FACEM NICIO DECLARAȚIE ȘI NU OFERIM NICIO GARANȚIE PRIVIND SERVICIILE OFERITE DE ORICE ECP SAU CABINET ECP.  Excluderea oricărui ECP din Localizatorul ECP nu indică faptul că îl dezaprobăm.

    
VĂ REVINE ÎNTREAGA RESPONSABILITATE DE A ALEGE UN ECP SAU ALȚI SPECIALIȘTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII. VĂ ASUMAȚI RISCUL UTILIZĂRII LOCALIZATORULUI ECP ȘI A SITE-ULUI WEB. Nu vom fi responsabili față de dumneavoastră sau față de alte persoane pentru orice decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza informațiilor obținute din Localizatorul ECP sau de pe Site-ul web.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să nu prejudiciați Compania, afiliații, licențiatorii și furnizorii săi de servicii, precum și responsabilii, directorii, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, furnizorii, succesorii și cesionarii săi în cazul oricăror reclamații, vulnerabilități, daune, judecăți, câștiguri, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorarii (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de încălcarea de către dumneavoastră a prezentelor Condiții de utilizare sau de utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului web, inclusiv, dar fără limitare, Contribuțiile dumneavoastră de utilizator, orice utilizare a conținutului, serviciilor și produselor Site-ului web, altele decât cele autorizate în mod expres în prezentele Condiții de utilizare, sau utilizarea de către dumneavoastră a oricărei informații obținute de pe Site-ul web.

Legislația aplicabilă și jurisdicția

Toate chestiunile referitoare la Site-ul web și la prezentele Condiții de utilizare, precum și toate disputele sau reclamațiile care decurg din acestea sau sunt asociate acestora (în fiecare caz, inclusiv disputele sau reclamațiile necontractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile interne ale statului Texas, fără a fi afectate de orice alegere sau conflict cu vreo prevedere a legii (fie din statul Texas, fie din orice altă jurisdicție).


Orice acțiune în justiție, acțiune sau procedură care decurge din sau este legată de prezentele Condiții de utilizare sau de Site-ul web va fi intentată exclusiv în instanțele federale din Statele Unite ale Americii sau tribunalele din statul Texas și comitatul Denton, deși noi ne rezervăm dreptul de a aduce orice proces, acțiune sau procedură împotriva dumneavoastră pentru încălcarea prezentelor Condiții de utilizare în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă. Dvs, renunțați la orice obiecție privind exercitarea jurisdicției asupra dumneavoastră de către aceste instanțe și locul acestor instanțe. De asemenea, renunțați la dreptul de a avea un proces cu jurați.

Arbitraj

La libera alegere a Companiei, este posibil să vi se solicite să înaintați orice litigii care decurg din prezentele Condiții de utilizare sau din utilizarea Site-ului web, inclusiv disputele rezultate din sau referitoare la interpretarea, încălcarea, invalidarea, neconformitatea sau rezilierea acestora, în vederea soluționării lor prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Asociației Americane de Arbitraj și legislația din Texas aplicabilă.


Arbitrajul va fi desfășurat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”), în conformitate cu regulile și procedurile sale, inclusiv Procedurile suplimentare pentru disputele legate de consumatori (după caz), corespunzătoare prezentului Acord de arbitraj. Regulile AAA sunt disponibile la www.adr.org. Un formular pentru inițierea procedurilor de arbitraj este disponibil pe site-ul web al AAA, http://www.adr.org.


Dacă valoarea despăgubirii este mai mică de 10.000 USD, dumneavoastră sau Compania puteți alege ca arbitrajul să aibă loc telefonic sau să se bazeze doar pe comunicări scrise, decizia uneia dintre părți fiind obligatorie pentru cealaltă, cu excepția cazului în care arbitrul solicită audierea în persoană, dacă împrejurările o impun. O audiere în persoană poate avea loc și telefonic, dacă arbitrul nu dorește să se procedeze altfel.


Arbitrul va decide substanța tuturor pretențiilor în conformitate cu legile statului Texas, inclusiv cu principiile recunoscute ale echității, și va onora toate solicitările de privilegii recunoscute de lege. Onorariul arbitrului va fi confidențial, final și obligatoriu, acesta putând fi stabilit de orice instanță din jurisdicția respectivă.


Plata tuturor comisioanelor de înregistrare, administrare și arbitraj va fi guvernată de regulile AAA.

Interzicerea acțiunilor de clasă și a măsurilor neindividualizate

Dumneavoastră și Compania consimțiți că fiecare dintre noi poate formula reclamații împotriva celeilalte părți doar individual, nu în calitate de membru al unui grup sau categorie, în orice acțiune sau procedură desfășurată colectiv sau prin reprezentanți. Cu excepția cazului în care dumneavoastră și Compania conveniți altfel, revendicările unei persoane sau părți nu pot fi asociate cu cele ale altora și niciun judecător sau arbitru nu poate prezida nicio formă de procedură colectivă, reprezentativă sau de clasă. De asemenea, un judecător sau un arbitru poate acorda despăgubiri (inclusiv sub formă monetară, injunctivă și derogatorie) doar în favoarea părții care o solicită și doar în măsura în care aceasta este necesară conform reclamației făcute individual. Nicio despăgubire acordată nu poate afecta alți utilizatori ai Site-ului web. RENUNȚAȚI LA DREPTUL DE A ÎNCEPE SAU DE A PARTICIPA LA ACȚIUNI COLECTIVE SAU PRIN REPREZENTANȚI.

Limitarea termenului de înaintare a reclamațiilor

ORICE ACȚIUNE SAU RECLAMAȚIE A DUMNEAVOASTRĂ CA URMARE A SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTELE CONDIȚII DE UTILIZARE SAU CU SITE-UL WEB TREBUIE ÎNAINTATĂ ÎN CEL MULT UN (1) AN DE LA APARIȚIA MOTIVULUI ACESTEIA; ÎN CAZ CONTRAR, ACȚIUNEA SAU RECLAMAȚIA RESPECTIVĂ NU VA MAI FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

Restricții la export

Orice software și toate informațiile și tehnologiile descărcate de pe Site-ul web (denumite colectiv „Software”) de către dumneavoastră pot face obiectul legislației americane privind exporturile, inclusiv Legea privind administrarea exporturilor (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 et seq.) și Regulamentul privind administrarea exporturilor („EAR”, 50 C.F.R. Părțile 730 – 774), precum și al reglementărilor pentru export sau import ale altor țări. Aveți responsabilitatea de a respecta toate legile și reglementările privind comerțul, atât ale altor țări, cât și locale. Cu excepția cazurilor autorizate de lege, sunteți de acord și garantați că nu exportați sau reexportați Software-ul către nicio țară, persoană, entitate sau utilizator final care se supune legislației americane privind exporturile, inclusiv persoanelor sau entităților aflate pe „lista neagră” a Departamentului pentru Comerț și a Departamentului Trezoreriei din S.U.A. De asemenea, declarați și garantați că nicio agenție federală din S.U.A. nu v-a suspendat, revocat sau respins dreptul de export.

Derogare și separabilitate

Nicio renunțare de către Companie la oricare dintre termenii sau condițiile din prezentele Condiții de utilizare nu va fi considerată o derogare suplimentară sau continuă de la un astfel de termen sau condiție sau o renunțare la orice alt termen sau condiție și orice nerespectare a Companiei de a-și impune un drept sau prevedere din prezentele Condiții de utilizare nu va constitui o derogare de la dreptul sau prevederea respectivă.


Dacă oricare dintre prevederile acestor Condiții de utilizare este considerată de un tribunal sau de altă jurisdicție competentă drept nevalidă, ilegală sau neaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă va fi eliminată sau limitată la minimum, astfel încât prevederile rămase ale Condițiilor de utilizare să rămână în vigoare.

Întregul Acord

Condițiile de utilizare și Politica noastră de confidențialitate constituie unicul și întregul acord dintre dumneavoastră și Hoya Optic Labs of America, Inc. privind Site-ul web și înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, declarațiile și garanțiile anterioare și contemporane, atât scrise, cât și verbale, referitoare la Site-ul web.

Comentariile și observațiile dumneavoastră

Acest site web este gestionat de Hoya Optic Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Toate celelalte feedbackuri, comentarii, solicitări de asistență tehnică și alte comunicări referitoare la Site-ul web trebuie direcționate către